Cầu thủ bóng đá Emiliano Sala tiếp xúc với 'mức độ độc hại của carbon monoxide' trước khi máy bay rơi

Thời Sự/Xã Hội

Cầu thủ bóng đá Emiliano Sala và phi công David Ibbotson của anh ta đã bị phơi nhiễm với lượng carbon monoxide có hại trong buồng lái máy bay riêng của họ khi nó bị rơi trên Kênh tiếng Anh vào ngày 21 tháng 1, Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không cho biết.

Cầu thủ bóng đá Emiliano Sala và phi công David Ibbotson của anh ta đã bị phơi nhiễm với lượng carbon monoxide có hại trong buồng lái máy bay riêng của họ khi nó bị rơi trên Kênh tiếng Anh vào ngày 21 tháng 1, Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không cho biết.

Đây là một câu chuyện mới và sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin chi tiết.

Có thể bạn quan tâm