Người Mexico là thiểu số cư dân bất hợp pháp lần đầu tiên trong năm thập kỷ

Thời Sự/Xã Hội

Lần đầu tiên kể từ ít nhất là năm 1965, chưa đến một nửa số người nước ngoài sống ở Mỹ mà không được phép là từ Mexico, theo một nghiên cứu mới từ Trung tâm nghiên cứu Pew.

Lần đầu tiên kể từ ít nhất là năm 1965, chưa đến một nửa số người nước ngoài sống ở Mỹ bất hợp pháp đến từ Mexico, theo một nghiên cứu mới từ Trung tâm nghiên cứu Pew.

Sự thay đổi này phản ánh sự thay đổi kéo dài hàng thập kỷ tại biên giới phía nam, nơi nhiều người di cư đang chạy trốn bạo lực và nghèo đói ở các quốc gia Trung Mỹ như El Salvador, Guatemala và Honduras, trong khi ít người Mexico đến Mỹ để làm việc.

Người Mexico ...

Có thể bạn quan tâm