Khi các cuộc tranh luận dân chủ gần kề, một số ứng cử viên đã từ chức để bỏ lỡ

Thời Sự/Xã Hội

Một vài ứng cử viên tổng thống năm 2020 có nguy cơ không bị cắt giảm khi Ủy ban Quốc gia Dân chủ công bố 20 người tham gia vào thứ năm cho các cuộc tranh luận ngày 26-27 tháng 6 tại Miami.

JEFFERSON, Iowa, Steve Bullock, đã đề cập đến khả năng bị loại trừ khỏi cuộc tranh luận tổng thống dân chủ đầu tiên của tháng này khi ai đó đưa nó lên cho anh ta trong thời trang cùn.

Ai là người có thể nói với DNC để loại bỏ? Hay Kathleen Gannon, 74 tuổi, đã yêu cầu thống đốc Montana tại một chiến dịch dừng lại vào thứ Hai tại một quán cà phê ở nông thôn. Đây không phải là công việc của họ để giành chiến thắng trong lĩnh vực này, đó là công việc của chúng tôi.

Ông....

Có thể bạn quan tâm