Nhà Trắng thúc đẩy minh bạch hơn về giá chăm sóc sức khỏe

Thời Sự/Xã Hội

Chính quyền Trump đã làm việc đằng sau hậu trường trong nhiều tháng về một chiến lược nhằm tiết lộ giá cả lớn hơn trong phần lớn ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la.

Chính quyền Trump đã làm việc đằng sau hậu trường trong nhiều tháng về một chiến lược nhằm tiết lộ giá cả lớn hơn trong phần lớn ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trị giá 3,5 nghìn tỷ đô la.

Sự thúc đẩy phụ thuộc vào các công cụ hành chính hiện có, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận. Những người này bao gồm các quyền hạn của Bộ Lao động theo luật đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho các chương trình y tế của ngành tư nhân và các quy tắc thanh toán bệnh viện hiện hành theo Medicare.

...

Có thể bạn quan tâm