Trump Jr. và Ủy ban Tình báo Thượng viện đạt Thỏa thuận lấy lời khai

Thời Sự/Xã Hội

Donald Trump Jr. và Ủy ban Tình báo Thượng viện đã đạt được thỏa thuận về lời khai hạn chế vào giữa tháng 6

Donald Trump Jr. và Ủy ban Tình báo Thượng viện đã đạt được thỏa thuận về lời khai hạn chế vào giữa tháng 6

Đây là một câu chuyện đang phát triển và sẽ được cập nhật trong thời gian ngắn.

...

Có thể bạn quan tâm