Sự hăng hái khốc liệt của Ayanna Pressley

Thời Sự/Xã Hội

Ngay cả khi một kẻ yếu kém đáng kể trong cuộc đua của mình cho Quốc hội, hội đồng thành phố Boston là một tài năng đang gia tăng trong một thịnh vượng chung với một di sản lâu dài của việc sản xuất các chính trị gia mạnh mẽ.

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm