Cuomo được trả ít thuế hơn theo đại tu liên bang

Thời Sự/Xã Hội

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã trả ít hơn thuế thu nhập liên bang do kết quả của cuộc đại tu thuế năm 2017 mà ông đã chống lại, lợi nhuận năm 2018 của ông cho thấy.

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã trả ít hơn thuế thu nhập liên bang do kết quả của cuộc đại tu thuế năm 2017 mà ông đã chống lại, năm 2018 của ông cho thấy.

Thống đốc Dân chủ báo cáo thu nhập gộp đã điều chỉnh là 211.289 đô la cho năm ngoái, lợi nhuận cho thấy, từ mức lương 172,667 đô la của ông với tư cách là thống đốc và khoảng 40.000 đô la cổ tức đầu tư.

Anh đã quyên góp 11.000 đô la ...

Có thể bạn quan tâm