2019/6/11


Kevin Porter Jr. Chơi cho cha mình

Triển vọng dự thảo NBA Kevin Porter Jr. đang xây dựng di sản của anh ấy và cha của anh ấy cùng một lúc. Kevin Porter Sr. đã bị bắn và giết khi con trai ông bốn tuổi, và Porter Jr ...

2019/6/10     2019/6/12