Sau khi xem xét thêm, Quy tắc phát lại mới của NFL có thể bị đảo ngược

Thể Thao

Sau một cuộc gọi thổi vào Giải vô địch NFC, giải đấu đã vượt qua sự can thiệp. Bây giờ quy tắc đó có thể được thay đổi một lần nữa.

Chủ sở hữu NFL rời khách sạn Arizona Biltmore vào tháng 3 với ý thức sâu sắc về thành tựu. Sau một cuộc tranh luận đáng xấu hổ với hàm ý sâu sắc, nó có khả năng cướp Thánh nhân của một vị trí trong Super Bowl

Sau đó, các quan chức liên đoàn đã dành thời gian để thực sự gặp gỡ các đội và xem xét ý nghĩa của quy tắc mà họ vừa thông qua. Và họ nhận ra giải pháp của họ là nguồn gốc của một vấn đề mới.

...

Có thể bạn quan tâm