Greg Jennings: 'Vấn đề lớn nhất với Boston Celtics là Kyrie Irving' (VIDEO)

Thể Thao

Greg Jennings đưa ra nhận của mình về bang Boston Celtics. Hãy nghe lý do tại sao Greg nghĩ Kyrie Irving là vấn đề lớn nhất đối với người Celt.

Greg Jennings: 'Vấn đề lớn nhất với Boston Celtics là Kyrie Irving'

Chi tiết video

Greg Jennings đưa ra nhận của mình về bang Boston Celtics. Hãy nghe lý do tại sao Greg nghĩ Kyrie Irving là vấn đề lớn nhất đối với người Celt.

Nhieu video "

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm