Drew Brees nói chuyện với Tony Gonzalez về việc trở thành nhà lãnh đạo toàn thời gian của NFL, và về tương lai của anh ấy (VIDEO)

Thể Thao

Drew Brees ngồi xuống với Tony Gonzalez và nói về việc phá kỷ lục, ngắn ngủi, và những gì tương lai nắm giữ cho anh ta.

Drew Brees nói chuyện với Tony Gonzalez về việc trở thành nhà lãnh đạo toàn thời gian của NFL, và về tương lai của ông

Chi tiết video

Drew Brees ngồi xuống với Tony Gonzalez và nói về việc phá kỷ lục, ngắn ngủi, và những gì tương lai nắm giữ cho anh ta.

Nhieu video "

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm