Truist Financial là tên mới cho BB & T kết hợp, SunTrust

Kinh Tế

Những người cho vay sẽ chuyển đến Charlotte, NC, sau khi hoàn thành việc sáp nhập, ngành lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

BB & T Corp và SunTrust Banks Inc. cho biết hôm thứ Tư họ sẽ áp dụng tên Truist Financial Corp khi họ đóng cửa sáp nhập, thỏa thuận ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Các công ty tuyên bố vào tháng Hai họ sẽ kết hợp trong một thỏa thuận đã được định giá 28,2 tỷ đô la. Vào thời điểm đó, họ nói rằng họ sẽ áp dụng một tên mới và để lại cả hai thành phố trụ sở của họ cho Charlotte, NC Họ làm việc với công ty tư vấn thương hiệu toàn cầu Interbrand để quyết định xây dựng thương hiệu của họ, họ nói.

...

Có thể bạn quan tâm