Trung Quốc vượt qua ngân hàng liên kết với tài chính mất tích

Kinh Tế

Ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc đã tiếp quản một ngân hàng thương mại nhỏ gặp khó khăn, Baoshang Bank, trích dẫn người cho vay là một rủi ro tín dụng nghiêm trọng.

Ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc đã tiếp quản một ngân hàng thương mại nhỏ gặp khó khăn, Baoshang Bank Co., vào thứ Sáu, trích dẫn người cho vay là một rủi ro tín dụng nghiêm trọng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố chung với Ủy ban Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc rằng việc tiếp quản Baoshang sẽ kéo dài một năm.

Có trụ sở tại Nội Mông, ...

Có thể bạn quan tâm