Nhà đầu tư Tesla T. Rowe bán hầu hết cổ phần của mình trong hãng xe

Kinh Tế

T. Rowe Price Associates đã bán khoảng 81% cổ phần của mình tại Tesla trong ba tháng đầu năm 2019. Trong nhiều năm, đây là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của nhà sản xuất ô tô điện.

T. Rowe Price Associates Inc. đã bán khoảng 81% cổ phần của Tesla Inc. trong ba tháng đầu năm, đánh dấu sự rút lui mạnh mẽ của một công ty mà trong nhiều năm qua là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của nhà sản xuất ô tô điện.

Nhà quản lý quỹ nắm giữ 1,7 triệu cổ phiếu Tesla tính đến ngày 31 tháng 3, giảm so với 8,9 triệu cổ phiếu vào cuối năm 2018, theo hồ sơ vào thứ Tư với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

T ....

Có thể bạn quan tâm