Chỉ số để giải phóng lũ tiền vào chứng khoán Trung Quốc

Kinh Tế

Các nhà đầu tư sắp mua hàng tỷ đô la cổ phiếu Trung Quốc đại lục vì hai trong số các nhà cung cấp chỉ số lớn nhất toàn cầu, MSCI và FTSE Russell, sẽ tăng cường tiếp xúc với các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch nội địa của Trung Quốc.

Các nhà đầu tư sắp mua hàng tỷ đô la vào chứng khoán Trung Quốc đại lục ngay cả khi căng thẳng thương mại quất vào thị trường.

Hai trong số các nhà cung cấp chỉ số toàn cầu lớn nhất, MSCI Inc. và FTSE Russell, sẽ sớm bắt đầu tiếp xúc với các công ty được niêm yết trên các sàn giao dịch nội địa của Trung Quốc. Sự gia tăng sẽ buộc các nhà quản lý tài sản mua cổ phiếu của các công ty Trung Quốc để phù hợp với tiêu chuẩn thay đổi của họ.

MSCI ...

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm