Đội hình mùa thu của TV Networks là ánh sáng trên các chương trình mới

Kinh Tế

Các mạng phát sóng sẽ ra mắt ít chương trình hơn vào mùa tới so với các năm trước, một dấu hiệu cho thấy việc sản xuất mới khó khăn như thế nào để thiết lập bản thân trong một thế giới nơi người xem có hàng trăm lựa chọn.

Các mạng phát sóng sẽ ra mắt ít chương trình hơn vào mùa tới so với các năm trước, một dấu hiệu cho thấy việc sản xuất mới khó khăn như thế nào để thiết lập bản thân trong một thế giới nơi người xem có hàng trăm lựa chọn.

Walt Disney Co. ABC cho biết họ sẽ ra mắt bốn chương trình mới vào mùa thu, giảm so với bảy năm ngoái. Đội hình nội dung mới của CBS Corp đã giảm xuống còn năm từ sáu, trong khi Fox và NBC vẫn ổn định chỉ ba mỗi. CW, một liên doanh giữa WarnerMedia và CBS của AT & T Inc., sẽ có ba chương trình mới vào mùa tới, từ ...

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm