Ở rìa nước, các cảng biển đang dần dần tăng tốc cho mực nước biển dâng cao

Kinh Tế

Một số cảng của Hoa Kỳ đang bắt đầu thực hiện các thay đổi, chẳng hạn như nâng cao cơ sở hạ tầng trên mặt đất vì các báo cáo dự án mực nước biển dâng cao trong những năm tới.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm