Hội đồng quản trị của PG & E cho biết sẽ không còn hơn năm giám đốc hiện tại sẽ ra tranh cử lại

Kinh Tế

Năm giám đốc hội đồng quản trị hiện tại của PG & E sẽ được bầu lại tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty, hội đồng quản trị tuyên bố.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm