Các quy tắc mới có thể giúp bệnh nhân dễ dàng truy cập vào hồ sơ sức khỏe của chính họ

Kinh Tế

Chính quyền Trump đang đề xuất các bước nhằm cải thiện quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của chính bệnh nhân, củng cố các nỗ lực đưa thông tin bao gồm yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ bệnh viện và bác sĩ đến các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại thông minh.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm