Các công ty cho nhân viên một tiếng nói lớn hơn trong hoạt động từ thiện doanh nghiệp

Kinh Tế

Các công ty cung cấp cho công nhân một tiếng nói lớn hơn tìm thấy nó cũng giúp tinh thần và sự hài lòng công việc.

Nhà tuyển dụng có nên cho nhân viên của mình một tiếng nói lớn hơn trong việc từ thiện của công ty không?

Nhiều chuyên gia từ thiện nói rằng họ nên và các tập đoàn đang chú ý, chuyển nhiều hơn số tiền từ thiện của họ sang các chương trình tình nguyện tặng quà và trả tiền, và khuyến khích nhân viên ngồi vào ủy ban cấp tiền và bỏ phiếu cho các sáng kiến ​​cụ thể.

Các...

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm