Bão kích hoạt một sự đột biến trong kế hoạch cơ sở hạ tầng Boston

Kinh Tế

Vai trò của Boston trên các bản đồ thương mại đại dương toàn cầu không lớn lắm, nhưng thành phố cảng có thể cung cấp một ví dụ lớn về cách kết nối các cơ sở ven biển chống lại nước biển dâng cao.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm