Arcade1up công bố tủ trò chơi Star Wars mới

Khoa Học/Công Nghệ

Sử dụng lực lượng quy mô 3/4!

Arcade1up đã công bố một nhóm tủ arcade quy mô nhỏ hơn tham gia vào dòng sản phẩm của mình, bao gồm một tủ Star Wars với "phiên bản arcade gốc của Star Wars, Empire Strikes Back và Return of the Jedi".

Phát triển ...

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm