Fiat Chrysler, Renault trong các cuộc thảo luận về sự kết hợp rộng rãi

Khoa Học/Công Nghệ

Fiat Chrysler Ô tô và Renault đang đàm phán để hợp tác, một động thái có thể định hình lại ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, một động thái có thể định hình lại ngành công nghiệp ô tô châu Âu.

Mặc dù nhiều chi tiết và đường viền tài chính của bất kỳ giao dịch nào không thể học được, nhưng nó có thể là đáng kể: Fiat Chrysler, giao dịch ở New York và Milan, có giá trị thị trường là 20 tỷ đô la. Renault niêm yết ở Paris trị giá khoảng 17 tỷ USD.

Có ...

Có thể bạn quan tâm