Lời mời của Apple WWDC 2019 đi trước iOS 13 và macOS 10.15 ra mắt

Khoa Học/Công Nghệ

Chúng tôi sẽ báo cáo trực tiếp từ bài phát biểu

Mặc dù chúng tôi đã biết ngày phát biểu quan trọng của Apple WWDC 2019 trước ngày hôm nay, chúng tôi chỉ nhận được thông cáo báo chí quan trọng đến hội nghị nhà phát triển của tháng Sáu.

Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn câu chuyện về các bản cập nhật phần mềm tiếp theo của Apple vào ngày 3 tháng 6: iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 và tvOS 13, trong số các phần mềm beta có khả năng ra mắt khác.

Phát triển ...

Có thể bạn quan tâm