Rạn san hô Great Barrier sống sót sau năm sự kiện cận kề cái chết hơn 30 thiên niên kỷ

Khoa Học/Công Nghệ

Các rạn san hô vẫn kiên cường hơn trước những thay đổi môi trường so với suy nghĩ trước đây và rất nhạy cảm với những thay đổi trầm tích và chất lượng nước.

Một nghiên cứu quốc tế khám phá sự tiến hóa của Rạn san hô Great Barrier ở Úc cho thấy hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới đã phải chịu đựng tới năm trải nghiệm cận tử trong 30.000 năm qua.

Trong giai đoạn này, rạn san hô đã chứng kiến ​​tất cả các vấn đề như thay đổi đột ngột của môi trường, tăng và giảm mực nước biển và nhiệt độ liên quan, và sự gia tăng trầm tích.

Mặc dù tất cả những vấn đề này đe dọa rạn san hô, nghiên cứu kéo dài 10 năm cho thấy nó vẫn kiên cường chống lại những thay đổi môi trường hơn so với suy nghĩ trước đây và rất nhạy cảm với những thay đổi trầm tích và chất lượng nước.

Để hiểu được sự phát triển của hệ thống rạn san hô trên 30 thiên niên kỷ, nhóm nghiên cứu đã thu thập thông tin địa mạo, trầm tích, sinh học và địa hóa từ 16 lõi rạn san hô hóa thạch trên khắp Bắc Queensland, Australia.

Dữ liệu cho thấy mực nước biển giảm dần trong thời gian trước khi đỉnh Last Glacial Maximum và rạn san hô phải chịu hai sự kiện chết lớn - 30.000 và 22.000 năm trước. Chủ yếu được kích hoạt do tiếp xúc với không khí, những sự kiện này đã thúc đẩy rạn san hô di chuyển ra biển để tồn tại và đối phó với mực nước biển rơi.

Tuy nhiên, sau băng hà tối đa 20.000 năm trước, thời kỳ thoái hóa bắt đầu và mực nước biển bắt đầu tăng lên. Sự thay đổi nhanh chóng này đã thúc đẩy hai trải nghiệm cận tử tiếp theo cho rạn san hô này khoảng 17.000 và 13.000 năm trước. Tuy nhiên, trong trường hợp này, rạn san hô đã di chuyển xuống đất để tồn tại.

Sự kiện rạn san hô cuối cùng đã xảy ra khoảng 10.000 năm trước, nhưng không phải do mực nước biển tăng hay giảm. Như các nhà nghiên cứu cho biết, trong trường hợp cụ thể này, rạn san hô đã bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng trầm tích lớn, chất lượng nước kém, cùng với sự gia tăng chung của mực nước biển.

Rạn san hô đã có thể phục hồi trở lại từ các sự kiện chết trong quá khứ trong lần băng hà và thoái hóa cuối cùng, leo Jody Webster, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng nó cũng rất nhạy cảm với đầu vào trầm tích gia tăng, điều đáng quan tâm đối với các hoạt động sử dụng đất hiện tại.

Các tác giả của công trình đã nhấn mạnh sự phục hồi đã thành công trong quá khứ do sự liên tục của môi trường rạn san hô với san hô và tảo coralline và khả năng của rạn san hô di chuyển khoảng một mét mỗi năm. Tuy nhiên, họ tin rằng tốc độ này sẽ không đủ để đối phó với những thách thức mà rạn san hô hiện đang phải đối mặt.

Tôi có những lo ngại nghiêm trọng về khả năng của rạn san hô ở dạng hiện tại của nó để sống sót qua tốc độ thay đổi gây ra bởi nhiều căng thẳng hiện tại và những dự báo trong tương lai gần, chanh Webster nói trong tuyên bố.

Ông nói thêm, không có khả năng rạn san hô sẽ có thể đối phó với tốc độ tăng nhiệt độ mặt nước biển và axit hóa hiện nay, rơi vào vùng phủ sóng của san hô và quy mô tẩy trắng đáng báo động.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng cũng như ứng phó với sự thay đổi mực nước biển, rạn san hô đặc biệt nhạy cảm với dòng chảy trầm tích trong quá khứ và điều đó có nghĩa là, trong giai đoạn hiện tại, chúng ta cần hiểu cách thức thực hành từ ngành công nghiệp chính ảnh hưởng đến đầu vào trầm tích và chất lượng nước trên rạn san hô.

Nghiên cứu có tiêu đề, "Phản ứng của Rạn san hô Great Barrier đối với sự thay đổi môi trường và mực nước biển trong 30.000 năm qua", được công bố ngày 28 tháng 5 trên tạp chí Nature Geoscience.

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm