Hoàn thành một Sudoko hàng ngày có thể trì hoãn lão hóa não từ tám đến mười năm

Khoa Học/Công Nghệ

Hoàn thành một Sudoko hàng ngày có thể trì hoãn lão hóa não từ 8 đến 10 năm, một nghiên cứu gần 20.000 người cho thấy.

Hoàn thành một Sudoko hàng ngày có thể trì hoãn lão hóa não từ 8 đến 10 năm, một nghiên cứu gần 20.000 người cho thấy.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Exeter và King College London đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên giải ô chữ có bộ não sắc nét hơn, nhưng kết quả mới cho thấy câu đố số có tác động tương tự.

Đối với nghiên cứu, một nhóm trên 50 tuổi được yêu cầu thực hiện một loạt các bài kiểm tra tinh thần và báo cáo mức độ thường xuyên họ tham gia với các câu đố chữ hoặc số.

Từ kết quả của họ, các nhà nghiên cứu tính toán rằng những người tham gia vào các câu đố có bộ não trẻ hơn 8 đến 10 tuổi so với tuổi sinh học của họ.

Bác sĩ Anne Corbett, thuộc Đại học Y khoa Exeter, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: ...

Có thể bạn quan tâm