Magic: The Gathering - Nicol Bolas War of the Spark Card tiết lộ

Khoa Học/Công Nghệ

Cái nhìn đầu tiên độc quyền từ Wizards of the Coast với ba lá bài đến với Magic: The Gathering's War of the Spark, được tổ chức bởi Jimmy Wong và Josh Lee Kwai của The Command Zone và Kyle Hill từ Because Science.

vô giá trị

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm