Lệnh cấm xăng và dầu diesel của Anh nên được "đưa ra" vào năm 2032

Khoa Học/Công Nghệ

Theo báo cáo mới của Ủy ban Chiến lược Công nghiệp, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp, doanh số bán xe xăng và diesel tại Anh sẽ được đưa ra vào năm 2032. không có tham vọng". Thay vào đó, nó muốn lệnh cấm được tám năm trước đó. Báo cáo nói rằng rào cản lớn nhất để phát triển thị trường EV của Anh là cung cấp các điểm sạc và cơ sở hạ tầng điện được tài trợ tốt hơn.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm