Fanatics 'Fortnite' hiện có thể nhảy trên nền tảng Android

Khoa Học/Công Nghệ

Sau nhiều tháng dự đoán, Epic Games đã phát hành phiên bản Android 'Fortnite'. Họ cũng đang hợp tác với Samsung để làm cho trò chơi có sẵn trên các thiết bị của nó trước các thiết bị cầm tay Android khác.

Sau nhiều tháng dự đoán, Epic Games đã phát hành phiên bản Android 'Fortnite'. Họ cũng đang hợp tác với Samsung để làm cho trò chơi có sẵn trên các thiết bị của nó trước các thiết bị cầm tay Android khác. USA TODAY

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm