Bây giờ bạn có thể trả Bumble để ở đầu ngăn xếp kết hợp hẹn hò

Khoa Học/Công Nghệ

Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng hẹn hò và công nghệ không thể trở nên thú vị hơn nữa, Bumble đã đưa ra các cổ phần. Ứng dụng hiện cho phép người dùng thanh toán theo cách của họ đến một vị trí cao hơn trong ngăn xếp khớp.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm