2019/4/25


Cuộc điều tra của Trump đứng sau Mueller [6]

NEW YORK (AP) - Cố vấn đặc biệt Báo cáo được chờ đợi từ lâu của Robert Mueller đã vạch ra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Nhưng Mueller đã không thành lập rằng các thành viên của Trump ...

2019/4/24     2019/4/26

Xem nhiều

Đăng nhiều