FAA cấm một số MacBook của Apple từ máy bay sau khi thu hồi

Giải Trí/Cuộc Sống

Apple gần đây đã thu hồi pin được lắp đặt trong một số MacBook 15 inch, hiện đã bị cấm sử dụng máy bay.

vô giá trị

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm