Ý kiến ​​| Các nhà truyền giáo xem Trump là người bảo vệ của họ. Họ sẽ sát cánh bên anh năm 2020 chứ?

Giải Trí/Cuộc Sống

"Những người bảo thủ trong nhiều thập kỷ đã cảm thấy bị bắt nạt bởi cánh tả, và phản ứng mặc định là lật lại và lấy nó.

vô giá trị

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm