Cuomo: Trump được cho là tán thành hành vi bất hợp pháp - CNN Video

Giải Trí/Cuộc Sống

CNN của Chris Cuomo trừng phạt Tổng thống Trump vì đã nói với George Stephanopoulos của ABC rằng ông sẽ lắng nghe nếu một chính phủ nước ngoài cung cấp bụi bẩn cho đối thủ năm 2020 của ông.

PHẢI XEM

Cuomo: Trump được cho là tán thành hành vi bất hợp pháp

CNN của Chris Cuomo trừng phạt Tổng thống Trump vì đã nói với George Stephanopoulos của ABC rằng ông sẽ lắng nghe nếu một chính phủ nước ngoài cung cấp bụi bẩn cho đối thủ năm 2020 của ông.

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm