Alec Baldwin nói với chúng tôi về những người uống rượu lớn nhất của 'Match Game' và từ bỏ vai trò 'SNL' Trump của anh ấy

Giải Trí/Cuộc Sống

Cuộc trò chuyện: Alec Baldwin trở lại với tư cách là người dẫn chương trình "Trò chơi phù hợp" của ABC cho mùa thứ năm và nói về lý do tại sao anh ta có đủ mạo danh Trump.

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm