Ý kiến ​​| Người anh em Marx

Giải Trí/Cuộc Sống

Bernie Sanders bám lấy chủ nghĩa xã hội, 'đối thủ cười'.

Chia tay với một số người không theo chủ nghĩa Marx đã tìm cách thâm nhập vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders sẽ cố gắng làm rõ chiều nay rằng ông không giống như các ứng cử viên khác đang tìm kiếm đề cử Dân chủ vào năm 2020. Edward-Isaac Dovere ghi chú ở Đại Tây Dương Ông Sanders sẽ phát biểu tại Washington vào chiều nay trên Chủ nghĩa xã hội dân chủ là cách duy nhất để đánh bại chủ nghĩa độc tài và độc đoán. Ông Mr. Dovere báo cáo rằng chủ đề bài phát biểu đang gây cười cho các đối thủ của đảng Dân chủ khi ông Sanders có thể tham gia chủ nghĩa xã hội. Bổ sung thêm ông Dovere:

Các trợ lý nói rằng cài đặt DC là một nỗ lực ...

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm