Andrew Craig đã giúp dẫn đầu làn sóng hợp nhất giữa các ngân hàng Hoa Kỳ

Giải Trí/Cuộc Sống

Giám đốc điều hành Andrew Craig đã xây dựng Boatmen thành một người chơi lớn trong khu vực và sau đó trích một mức giá phong phú từ NationsBank.

Nổi lên từ dịch vụ quân đội năm 1957, Andrew Craig có lời mời làm việc từ International Business Machines Corp và một công ty dược phẩm. Ông nhìn thấy nhiều cơ hội hơn trong ngân hàng.

Khi anh ta phỏng vấn tại các ngân hàng, anh ta đã viết sau đó, tôi nhớ rằng nhìn vào các giám đốc điều hành cấp cao của họ, những người sắp đến tuổi nghỉ hưu và nghĩ, 'Tôi muốn việc của họ!' Giáo dục

Ông Craig, ...

Có thể bạn quan tâm