Mối quan hệ mâu thuẫn của chúng tôi với trang trí 'nữ tính'

Giải Trí/Cuộc Sống

Sau chuyến viếng thăm Câu lạc bộ Cosmopolitan, nơi tụ tập của những người phụ nữ lưu trữ, chuyên mục của chúng tôi xem xét trang trí 'giới tính' và lý do tại sao cô ấy nói dối chồng về màu sơn.

Ở NHÀ TÔI, cách ngoại giao nhất để đạt được sự trang trí là để trấn an chồng tôi rằng bất kỳ thay đổi được đề xuất nào sẽ làm cho ngôi nhà của chúng tôi trông giống như một câu lạc bộ đàn ông.

Chúng tôi nên sơn tường phòng khách, tôi đã nói gần đây.

Theo phản xạ anh bắt đầu phản kháng. Cracks thêm tính cách, anh nói.

...

Có thể bạn quan tâm