TripAdvisor hiện đánh giá rằng lạm dụng tình dục giả định đã diễn ra tại các khách sạn

Giải Trí/Cuộc Sống

Giờ đây, người dùng của TripAdvisor dễ dàng hơn trong việc kiểm tra các khu nghỉ dưỡng nơi các cáo buộc tấn công tình dục đã được đưa ra tại khách sạn của họ.

Giờ đây, người dùng của TripAdvisor dễ dàng hơn trong việc kiểm tra các khu nghỉ dưỡng nơi các cáo buộc tấn công tình dục đã được đưa ra tại khách sạn của họ.

Trang web đánh giá ngang hàng đã giới thiệu hai tính năng an toàn mới để hợp lý hóa chức năng tìm kiếm: một tính năng cho phép người dùng lọc các cơ sở nơi các trường hợp lạm dụng tình dục đã được báo cáo và biểu ngữ 'cảnh báo' khác ở đầu tất cả các đánh giá có chứa buộc tội.

Công ty từ lâu đã chịu áp lực đáng kể để cải thiện cách thức gắn cờ các nhà khai thác đã bị cáo buộc, sau một số trường hợp trong những năm gần đây, nạn nhân của tội phạm phàn nàn rằng các đánh giá của họ bị 'chôn vùi' hoặc thậm chí bị xóa.

Bộ lọc an toàn sẽ cho phép người dùng ...

Có thể bạn quan tâm