Tham quan Tượng Nữ thần Tự do? Không, nếu bạn là người New York

Giải Trí/Cuộc Sống

Một bảo tàng Tượng Nữ thần Tự do mới được khai trương, nhưng đừng ngạc nhiên nếu người dân địa phương không vội vàng kiểm tra nó. Nhiều người New York làm cho nó trở thành một niềm tự hào để tránh một sự hấp dẫn được ưa thích bởi rất nhiều người ngoài thị trấn.

Với việc công bố bảo tàng mới của Tượng Nữ thần Tự do vào thứ năm, di tích quốc gia 132 năm tuổi đã sẵn sàng để tăng lượng người tham dự thậm chí vượt xa hơn 4 triệu du khách hàng năm mà nó nhận được.

Chỉ không mong đợi nhiều người New York sẽ nằm trong số những người đang kêu la.

Người dân địa phương được biết đến để tránh xa bức tượng, gần như biến nó thành một điểm ...

Có thể bạn quan tâm