Những đám mây này trông giống như phá vỡ sóng biển

Giải Trí/Cuộc Sống

Những đám mây Kelvin-Helmholtz dường như đang truyền sóng bên trong đại dương của chúng. Họ thậm chí có thể đã truyền cảm hứng cho một bức tranh nổi tiếng. Bạn có thể đoán là cái nào không?

vô giá trị

Có thể bạn quan tâm