Liên doanh mới của WeWork chứng minh sự thông thường của nó

Giải Trí/Cuộc Sống

Quyết định sở hữu tài sản của họ là một nỗ lực để kiểm soát giá cho thuê và tận dụng tăng trưởng giá tài sản, nhấn mạnh cách thức mô hình kinh doanh của nó không mang tính phi truyền thống.

Thật khó để tìm thấy một sự bùng nổ bất động sản đã không kết thúc tồi tệ cho những người ủng hộ heo. WeWork, một vị cứu tinh tự xưng cho các vấn đề trong lịch sử đã bao vây mô hình bất động sản cho thuê văn phòng, đã đưa ra giá tài sản toppy với một công nghệ để đưa ra một kết quả hấp dẫn. Cái gì có thể đi sai?

WeWork cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ tăng cường nỗ lực mua bất động sản của riêng mình, thành lập một quỹ có tên ARK để được đặt làm chi nhánh của công ty mẹ. Đó là một phần để giữ cho Giám đốc điều hành Adam Neumann ...

Có thể bạn quan tâm