Ý kiến ​​| Sự thiếu hụt lịch sử của người Mỹ

Giải Trí/Cuộc Sống

Tỷ lệ sinh đạt mức thấp kỷ lục; nhu cầu về người mới chưa bao giờ lớn hơn.

Người Mỹ đang sinh con với tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận khi dân số đình trệ. Trong khi đó, Washington tiếp tục đưa ra nhiều lời hứa thay mặt cho các công nhân tương lai.

Trung tâm thống kê y tế quốc gia liên bang báo cáo ngày hôm nay:

Số sinh tạm thời của Hoa Kỳ năm 2018 là 3.788.235, giảm 2% so với năm 2017 và số sinh thấp nhất trong 32 năm. Tỷ lệ sinh chung là 59,0 ca sinh trên 1.000 phụ nữ ...

Tin tương tự

Có thể bạn quan tâm