Vụ kiện thứ ba được đệ trình về các yêu cầu công việc của Medicaid

Giải Trí/Cuộc Sống

Một số người đăng ký Trợ cấp y tế tại New Hampshire đã kiện chính quyền Trump về các yêu cầu công việc của tiểu bang đối với những người tham gia chương trình, đánh dấu vụ kiện thứ ba như vậy và gây áp lực lên chính quyền để biện minh cho sự hỗ trợ của các quy tắc mới.

Một số người đăng ký Trợ cấp y tế tại New Hampshire đã kiện chính quyền Trump về các yêu cầu công việc của tiểu bang đối với những người tham gia chương trình, đánh dấu vụ kiện thứ ba như vậy và tăng áp lực lên chính quyền để biện minh cho sự hỗ trợ của các quy tắc mới.

Chính quyền đã phê duyệt một gói các thay đổi đối với chương trình Trợ cấp y tế của New Hampshire, bao gồm các yêu cầu công việc mới, vào tháng 11. Nó nhằm mục đích đại tu nhà nước theo tiểu bang, sau khi chương trình cải tổ bán buôn của chương trình bị chìm trong năm 2017 với nỗ lực thất bại của đảng Cộng hòa ...

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm