Sydney Brenner đã giúp giải mã mã di truyền, một phần bằng cách nghiên cứu những con giun nhỏ

Giải Trí/Cuộc Sống

Sydney Brenner bản địa Nam Phi đăng ký vào trường y vào năm 15 tuổi và nhận giải thưởng Nobel năm 2002. Ông đã giúp giải mã mã di truyền, một phần bằng cách nghiên cứu những con giun nhỏ.

Mẹ anh muốn anh làm thầy thuốc. Mặc dù anh ta đã hoàn thành một nửa trường y ở Nam Phi, Sydney Brenner, con trai của một người chăn bò nhập cư, có một chương trình lớn hơn: mở khóa những bí ẩn về tế bào và di truyền của con người.

Từ bỏ ngành y, ông làm nghề sinh học phân tử ở Anh, nơi công trình của ông làm sáng tỏ cách thức thông tin di truyền điều chỉnh sự sống và cái chết của từng tế bào. Năm 2002, ông đã chia sẻ giải thưởng Nobel về sinh lý học hoặc y học với hai nhà khoa học khác để nghiên cứu về di truyền học ...

Có thể bạn quan tâm