Nhà đàm phán FBI: Đây là cách đánh bại Trump trong trò chơi của chính mình

Giải Trí/Cuộc Sống

Người dân đưa ra quyết định của họ về những gì mất mát lớn nhất, chanh Voss nói. Và, cho đến khi anh ấy thực sự lo lắng về việc mất căn cứ của mình, anh ấy sẽ không thực hiện một thỏa thuận nào.

vô giá trị

Tin tương tự

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm