Mùa cúm đã không tồi tệ thế này muộn trong 20 năm

Giải Trí/Cuộc Sống

Mặc dù mùa cúm này không quá khắc nghiệt như một số năm gần đây, nhưng nó đã kéo dài. Và tỷ lệ thăm khám của bác sĩ cho các triệu chứng giống như tuần trước là con số cao nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 1998.

Tỷ lệ thăm khám của bác sĩ cho các triệu chứng giống như tuần trước, 4,4%, là con số cao nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 1998, mùa đầu tiên Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh bắt đầu theo dõi tỷ lệ lưu hành cúm theo cách này.

Trong khi mùa này không quá khắc nghiệt như một số năm gần đây, thì nó đã dài. Nó vẫn còn phổ biến ở 42 tiểu bang, mặc dù đó là từ 47 tiểu bang và Puerto Rico tuần trước, CDC nói.

...

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm