Một số trường trung học thành phố New York có thành tích cao tạo nên sự đa dạng

Giải Trí/Cuộc Sống

Hai cộng đồng ở thành phố New York, nơi nhiều phụ huynh thúc đẩy đa dạng hóa các trường trung học công lập đã thực hiện một số bước tiến bằng cách thay đổi chính sách tuyển sinh chọn lọc của họ, dữ liệu cho thấy hôm thứ Hai.

Hai cộng đồng ở thành phố New York, nơi nhiều phụ huynh thúc đẩy đa dạng hóa các trường trung học công lập đã thực hiện một số bước tiến bằng cách thay đổi chính sách tuyển sinh chọn lọc của họ, dữ liệu cho thấy hôm thứ Hai.

Một số phụ huynh ở Brooklyn và Manhattan đã hoan nghênh tin tức tại thời điểm tranh luận gay gắt về việc làm thế nào để cho học sinh thuộc mọi hoàn cảnh tiếp cận với các trường công lập mạnh mẽ. Tuy nhiên, các phụ huynh khác bày tỏ lo ngại rằng một số trường có thành tích cao có thể không được trang bị tốt để phục vụ học sinh có thể đến với phạm vi kỹ năng và chuẩn bị rộng hơn.

...

Có thể bạn quan tâm