Medicare cho tất cả các hóa đơn gây áp lực lên lĩnh vực năm 2020 của đảng Dân chủ

Giải Trí/Cuộc Sống

Các thành viên Hạ viện đang có kế hoạch sớm công bố Medicare cho mọi luật pháp, làm tăng sức nóng đối với các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đối mặt với các câu hỏi về việc họ muốn đi bao xa trong hệ thống y tế của chính phủ quốc gia.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm