Là một bác sĩ mà cô ấy đã điều trị cho trẻ em, bây giờ Ủy viên y tế quan tâm đến một thành phố toàn bộ

Giải Trí/Cuộc Sống

Ủy viên Y tế Oxiris Barbot đang tổ chức lại bộ phận của mình để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn tại Thành phố New York, đặc biệt là ở những khu vực cần thiết nhất. Cô gọi cách tiếp cận của mình là một cách kinh doanh khác.

vô giá trị

Xem nhiều

Có thể bạn quan tâm